Logo  bild
 
pfeil Startseite
 
pfeil Impressum
 
pfeil Datenschutzerklärung
 
pfeil Zurück
 
bild

Grüne Jugend
 
Fakten
 
Wahlprogramm 2014-2020
 
Artgerecht
 
Kein Ei der mit 3!
 
Kanal Grün - Der grüne Kanal bei YouTube
 

06.03.2014: GroenLinks De Bilt zu Gast bei BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN in Coesfeld

Am Dienstag, den 4. März, waren mit Bea Visser, Henk Zandvliet und Piet Nieuwendijk drei Vertreter von GroenLinks aus De Bilt zu Gast in Coesfeld.

Am Mittag wurde die De Bilt‘sche Delegation im Rathaus durch Bürgermeister Öhmann empfangen. Im Rahmen dieses Gedanken- und Erfahrungsausstausches präsentierte er sich als enthusiastischer Befürworter von ehrlichem Handel. Daher sprach er auch seine Erwartung aus, dass Coesfeld dem Vorbild De Bilt‘s folge und in absehbarer Zeit auch eine „Fairtrade“ - Stadt werden würde. Dieser kündigte an, dass im Folgejahr ein Treffen der neuen Gemeinderäte von De Bilt und Coesfeld organisiert werde. Bei diesem Treffen könnte dann die „Fahrradpolitik“ im Mittelpunkt stehen, denn seit 10 Jahren trägt Coesfeld den Titel "Fahrradfreundliche Stadt".

Im Rahmen des traditionellen politischen Veilchendienstag der Coesfelder GRÜNEN sprach Henk Zandvliet am Abend über die Europäische Zusammenarbeit. Als Ausgangspunkt seiner Rede bezog sich Zandvliet auf den französischen Schriftsteller Victor Hugo, der 1849 über Ideal der Vereinigten Staaten Europas propagierte. Dies war auch das Bild der Urväter der EU, die den vielen Kriegen zwischen Europäischen Staaten ein Ende bereiten wollten. Seit den 90er Jahren wurde dieses Ideal immer mehr durch den Neoliberalismus überlagert und die EU hauptsächlich als ein großer Markt angesehen, ohne dass die Einwohner tatsächlich politischen Einfluss erhielten.

Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union erfuhr das Ideal eines Vereinigten Europas jedoch erneuten Aufschwung. Zandvliet sprach die Hoffnung aus, dass Europa trotz nationalistischen und populistischen Tendenzen ernsthaft an einer politischen Einheit arbeiten werde, deren Einwohner tatsächlich Einfluss auf die Führung haben sollten.

Abschließend plädierte er dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen De Bilt und Coesfeld, die sich bisher hauptsächlich auf einen kulturellen Austausch beschränkt, auch auf die politische Ebene ausgedehnt wird.  

(Übersetzung: Julia Diesner)


Original-Text:
GroenLinks voert campagne in Coesfeld
Donderdag 6 maart 2014, 19:07u - Webmaster
GroenLinks voert campagne in Coesfeld

Op dinsdag 4 maart voerde GroenLinks De Bilt campagne in de Duitse partnergemeente Coesfeld. Niet voor de raadsverkiezingen op 19 maart, want daarvoor zijn in Coesfeld weinig stemmen te verwerven. Wel voor de Duitse gemeenteraadsverkiezingen op 25 mei die daar gecombineerd worden met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Tijdens een openbare bijeenkomst sprak Henk Zandvliet, in De Bilt kandidaat nummer 2, over Europese samenwerking.

Hij liet zijn licht schijnen op het ideaal van de Verenigde Staten van Europa, dat al in 1849 werd gepropageerd door de bekende Franse schrijver Victor Hugo. Het was ook het ideaal van de grondleggers van de EU, die een eind wilde maken aan de vele oorlogen tussen Europese staten. Vanaf de jaren ’90 kwam dit ideaal meer op de achtergrond toen het neoliberalisme dominant werd en de EU vooral werd gezien als één grote markt zonder dat de inwoners ook echt politieke invloed kregen.
Na de toekenning aan de Europese Unie van de Nobelprijs voor de Vrede beleeft het ideaal van de VS van Europa een revival en Zandvliet sprak de hoop uit dat Europa ondanks de nationalistische en populistische tendensen serieus gaat werken aan een politieke unie, waarin de inwoners daadwerkelijk invloed krijgen op het beleid.
Tenslotte pleitte hij ervoor dat de samenwerking tussen De Bilt en Coesfeld, tot nu toe vooral iets van notabelen, muziek- en sportverenigingen, meer inhoud zou krijgen, ook door de samenwerking tussen verwante politieke partijen.
Een van de andere sprekers was Willi Dünkervan de lokale steunorganisatie voor vluchtelingen. Hij gaf scherp dezelfde problemen weer die wij helaas ook hier vaak tegenkomen.

's Middags was de Biltse delegatie, die verder bestond uit Bea Visser en Piet Nieuwendijk, op het stadhuis ontvangen door burgemeester Öhmann. Deze kondigde aan dat in het najaar een ontmoeting wordt georganiseerd door de nieuw gekozen gemeenteraden van De Bilt en Coesfeld. Een interessant thema zou dan het fietsbeleid kunnen zijn: Coesfeld heeft sinds 10 jaar het predicaat ‘Fietsvriendelijke Stad’. Verder toonde Öhmann zich een enthousiaste pleitbezorger van eerlijke handel en hij sprak de verwachting uit dat Coesfeld, in navolging van De Bilt, binnen afzienbare tijd ook Fairtrade Gemeente gaat worden.

zurück